Etiket arşivi: The backup or restore was aborted.

C# ile MsSql Veritabanı Yedeği Alırken Karşılaşılan Timeout süresi doldu Hatası

Veritabanlarını otomatik olarak yedekliyim derken veritabanlarından biri sürekli olarak “Timeout süresi doldu” hatası veriyordu,

Normalde kullandığım kod yapısı aşağıdaki şekilde;

string Klasor = "D://Yedekler/";
Directory.CreateDirectory(Klasor);
SqlConnection conn = new SqlConnection(@"Data Source=CASPER\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Veritabani;Integrated Security=True");
conn.Open();
SqlCommand cmd;
cmd = new SqlCommand(@"backup database Veritabani to disk ='" + klasor + "Veritabani.bak' with init", conn);
cmd.ExecuteNonQuery();

Sadece şu satırı ekledim ve sorun çözüldü,

cmd.CommandTimeout = 0;

Kod yapısının son hali;

string Klasor = "D://Yedekler/";
Directory.CreateDirectory(Klasor);
SqlConnection conn = new SqlConnection(@"Data Source=CASPER\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Veritabani;Integrated Security=True");
conn.Open();
SqlCommand cmd;
cmd = new SqlCommand(@"backup database Veritabani to disk ='" + klasor + "Veritabani.bak' with init", conn);
cmd.CommandTimeout = 0;
cmd.ExecuteNonQuery();